Default size sk rmklipp 2016 12 31 12.56.27

Snabb diagnos genom mobilapp från Dermicus

Av de 3000 individer som årligen drabbas av melanom dör 500 i sjukdomen. En tidig diagnos och prognos är avgörande och räddar liv. Dermicus erbjuder ett teledermatoskopiskt system där en hudspecialist kan bedöma tumörer på distans. Man använder sig av en mobiltelefon, en applikation, ett specialanpassat dermatoskop samt en serverlösning.
Systemet fungerar som en frågeremiss där mottagaren får ett mer komplett underlag via de digitala bilderna och kan användas som ett non-Finvasivt kliniskt beslutsstöd för vårdpersonal.

Läs mer om Ringlas goda exempel Dermicus här

Det är ett nytt behandlingssätt som nu får allt större spridning. Patienter i Stockholms län och region Gotland har ingått i ett projekt där denna metod prövas i vårdcentraler.
– Detta pilotprojekt bidrar starkt till att målen i den regionala cancerplanen uppnås. Väntetiderna för malignt melanom kan förkortas, enligt den erfarenhet som finns, med en till två veckor och i många fall ännu mer jämfört med nuvarande arbetssätt. För en tredjedel av patienterna tog det mer än tre veckor innan melanomet opererats bort, säger Roger Henriksson, professor och chef för Regionalt cancercentrum Stockholm – Gotland, Stockholms läns landsting.
(ur artikeln "Ny mobilapp för snabbare upptäck av hudcancer")