Default size sk rmklipp 2016 12 21 13.03.59

Ringla spanar på: Annika Strandhäll

Ringla spanar på: minister Annika Strandhäll
Det fluktuerande sjuktalet hos de med psykisk ohälsa i Sverige är ett bekymmer, enligt socialförsäkringsminister Annika Strandhäll. Vi har haft en 60-procentig ökning av sjuktalen sedan 2010 och kvinnornas antal är stort. För att kunna minska sjuktalet bör vi bland annat skaffa oss ett bättre kunskapsläge och hitta ett sätt att akut dämpa ökningen. Hälso- och sjukvården har här en viktig roll tillsammans med den arbetsplatsrelaterade rehabiliteringen, men viktigast är det förebyggande arbetet ute på arbetsplatserna. Strandhäll deltog i seminariet ”Riskfaktorer och friskfaktorer – om psykisk ohälsa, arbetsliv och sjukfrånvaro” i Almedalen 2015.