Default size depositphotos 76331113 original

Nyhetsbrev från Ringla

Under 2014-2016 har Ringla etablerats som ett verksamhetsstöd för spridning av kunskap, resultat och lärdomar inom hälsa, vård och omsorg.  Med nära 900 nya användare på hemsidan och en räckvidd på 15 000 personer varje månad i alla våra medier bidrar vi till ökad spridning. Ringla har publicerat fler än 170  goda exempel tillsammans med 120 artiklar och intervjuer publicerade ur ett omvärldsbevakande perspektiv.

Vi har mött stora behov och ett stort intresse av en nationell plattform hos alla intressenter. Behovet av inventering och spridning av de goda resultaten och inte minst möjligheten att se vad andra redan uppnått är påtagligt i alla organisationer. För att öka allas hälsa, förbättra arbetsmiljön, involvera de vi är till för samt sänka kostnaderna behöver vi dela med oss av lärdomar, nya upptäckter och resultat till alla.

Ringla kommer att fortsätta utveckla nya funktioner såsom en app för idé och behovsidentifiering samt en metod för effektivare kommunikation vid slutrapportering som bygger på Squire 2.0[1].

 

RINGLA FAKTA

  • 2 600 användare/månad på ringla.nu
  • 16 regioner/landsting samt 77 organisationer bakom de goda exemplen
  • 164 ansvariga kontaktpersoner
  • 293 filmvisningar/dag
  • 99 094 Facebook räckvidd/år
  • 75 098 Twitter visningar/år

 

Läs nyhetsbrevet här!
Vill du få Ringlas nyhetsbrev? Prenumerera nu!


[1](Standards for QUality Improvement Reporting Excellence: revised publication guidelines from a detailed consensus process. By Greg Ogrinc, Louise Davies, Daisy Goodman, Paul Batalden, Frank Davidoff, David Stevens Länk till BMJ)