Default size ringla logo 1920 1280 02

Med större spridning kan risk för stroke minska.

I april 2014 lanserades Ringla med syftet att samla och sprida goda exempel från hela Sverige. Vi vill knyta samman vårdSverige och tillsammans motivera och inspirera till att hitta lösningar och/eller skapa förbättringar för patienter, anhöriga och de inom vårdprofessionen.
Ringla började med ett fåtal goda exempel där Stoppa stroke var ett av dem. Redan 2011 kunde Mårten Rosenqvist, professor och hjärtspecialist vid Södersjukhuset, konstatera att en av de största orsaken till stroke var förmaksflimmer. Genom att hitta dolda hjärtflimmer kunde man förebygga att de inom riskzonen drabbades. Genom att låta patienter göra ett Tum-EKG morgon och kväll under en tidsperiod på ca 2 veckor kunde de kartlägga eventuella hjärtflimmer. (Läs mer i länken nedan.)
Det gläder oss att se fler runt om i landet som har sett behovet och nyttan med ett enkelt Tum-EKG för att förebygga risken för stroke. Igår kunde vi läsa om en liknande studie gjord i Umeå där kunskapen kring förmaksflimmer börjat få spridning.

Läs artikeln här