Default size depositphotos 10451711 original

Fler nya goda exempel finns ute på Ringla.nu

"HBTQ mottagning – En ungdomsmottagning utifrån person, inte kön.", "Ordination på 10 minuter istället för 2 dagar" och "Speed-dating mellan patient och läkare för ökad förståelse". Läs mer på Ringla.nu

Fler nya goda exempel finns ute på Ringla.nu: 

HBTQ mottagning – En ungdomsmottagning utifrån person, inte kön
Ett år efter att *HBTQung-mottagningen öppnade sina dörrar på Södersjukhuset I Stockholm kunde man se ett stort behov som fylldes bland unga HBTQ-personer. Genom mottagningen kunde de få hjälp utan att vara rädd för bemötandet från vården. Mottagningen är öppen en dag i veckan och bokningar kan ske både via telefon och Mina vårdkontakter.
(*HBTQ står för och innefattar homosexuella, bisexuella, transpersoner och queer)

Waranmottagning - Ordination på 10 minuter istället för 2 dagar!
På Boo vårdcentral studerade man processen kring Waranordination och fann att processen var omständlig och kunde göras mer patientsäker. Lösningen blev att upprätta en speciell Waranmottagning. Med en ny process kring provtagning och ordination han den totala tiden för en patient att få ordination gått från 2 dagar ner till ca till ca 10 minuter! Då processen blivit enklare och tydligare har det även underlättat för patienter att förstå och följa sin egen behandling.

Sällsynta diagnoser
För att öka förståelsen om hur det är att leva med en sällsynt diagnos anordnade Centrum för sällsynta diagnoser en kurs för barnläkare och kliniska genetiker. Ett innovativt inslag i kursen var att anordna ett slags ”speed dating” mellan kursdeltagarna och personer med sällsynta diagnoser eller anhöriga. Ett upplägg som uppskattades väldigt mycket av alla inblandade.