Default size sk rmklipp 2016 12 21 12.37.11

Daniel Forslund debatterar utvecklingspotentialen för vårdens e-tjänster

Idag kan du läsa Daniel Forslunds (Innovationslandstingsråd SLL) debattartikel i Dagens Samhälle om utvecklingspotentialen för vårdens e-tjänster. Han säger bland annat att IT inom vården inte bara är en utgiftspost, det kan även vara en lösning för vårdens utmaningar med arbetsmiljö, tillgänglighet och bemanning.

Webben är idag en viktig kontaktyta för patienter och vi, här på Ringla, har i flera Goda exempel sett hur smarta e_hälsotjänster har lett till ökad tillgänglighet samt besparingar av både kostnader och tid.

Bland Ringlas Goda exempel nedan kan ni läsa mer om hur möten via nätet fungerar och vad de resulterar i:
Kol
Vård på distans
Snabb diagnos på distans
Terapi på distans
Vårdplanering via videolänk
Dermicus
Kry.se
Hälsodagboken
Fjärrstyrd robotarm