Default size ska%cc%88rmavbild 2020 11 18 kl. 09.33.52

Vårdsamordnare ger trygghet åt personer med psykisk ohälsa

Region Dalarna har infört Samarbetsvård, Psykisk Hälsa. Det innebär att en vårdsamordnare möter och följer upp patienter med psykisk ohälsa. Målet är att ge den vård patienterna behöver och har rätt till, skapa bättre arbetsmiljö och en jämlik vård över hela regionen.

Samarbetsvård är ett strukturerat sätt att arbeta med personer som lider av depression och ångestsymtom. Utgångspunkten för arbetet är att möta den stora grupp personer som söker till primärvården för psykisk ohälsa, cirka 20-30 procent av alla besök i primärvård.

En annan viktig orsak att förändra arbetssättet är att cirka 9 procent av Sveriges befolkning idag medicinerar med antidepressiva läkemedel och att uppföljning och utvärdering av den behandlingen är bristfällig. Det fanns således ett stort behov av att få till ett arbetssätt som på ett bättre sätt skulle möta dessa människors behov.

I primärvården har det sedan länge funnits sjuksköterskor med fokus och stor kunskap på specifika diagnoser såsom exempelvis diabetes och KOL. I Dalarna har de försökt efterlikna arbetssättet med de andra stora folksjukdomarna i arbetet med psykisk sjukdom i. Arbetssättet gör att vårdcentralen vet vilka som behöver stöd/behandling, vilken behandling patienterna behöver och hur den behandlingen fungerar.

Läs mer om genomförandet och resultaten på SKR >>> 

Vidare fördjupning:

Forskning från Göteborgs universitet om Vårdsamordnare Psykisk ohälsa >>> Vårdsamordnare psykisk ohälsa

Region Dalarnas pressmeddelande om införandet av vårdsamordnare >>> Region Dalarna gör unikk satsning på depressionssjuksköterskor inom primärvården

Bild från Region dalarna

Ansvarig Kontaktperson

Gästbloggare

Senaste Goda Exempel