Default size 3888 704 784

Nytt arbetssätt på dagvården vid Reumatologkliniken

Projekt: Nytt arbetssätt på dagvården - Reumatologklinken, Danderyds Sjukhus AB

Reumatologiska dagvården på Danderyds Sjukhus AB har framförallt utformats kring rehabilitering av patienter med ledgångsreumatism. Målet är att ändra organisationen till en modern reumatologisk verksamhet för att kunna ta emot ett ökat remissflöde samt ändra fokus till det patienterna efterfrågar som tidig diagnostik, utredning och behandling samt etablera nya och effektiva rutiner för rehabilitering.

Genomförandet av detta projekt planerades med patientflöde och processtänkande i fokus. Tanken var att använda resurserna som rehabiliteringspersonal, kurator, sjuksköterska, undersköterska och underläkare på ett helt annat sätt än tidigare. Nämligen att driva snabb utredning och behandling parallellt med rehabilitering i olika spår.

Resultat

Utvärderingen har ännu inte kunnat genomföras då projektet försenats och därför inte kunde genomföras enligt tidplan. Projektet pågår fortfarande. Bästa resultat redovisas för nybesök av artritpatienter som kunde erbjudas nybesök inom två veckor med snabb utredning och insättning av behandling och regelbunden uppföljning.Foto: Denny Lorentzen

Ansvarig Kontaktperson

Korosh Hekmat
korosh.hekmat@sll.se

Gästbloggare

Senaste Goda Exempel