Default size namnlo%cc%88s

Monitorering i hemmet skapar trygghet och lärande för patienter och personal

Värdena som mäts är blodtryck, blodsocker, vikt och fysisk aktivitet. Resultatet skickas sedan in via appen till hälsocentralen där personalen utifrån värdena kan diskutera och modifiera behandling i direktkontakt med patienten.

Detta leder till att patienten


  • mår bättre

  • är mindre på sjukhus

  • är tryggare

  • slipper resor

  • kan mäta kontinuerligt, vilket ger bättre behandlingsresultat.

Personalen kan ha kontakt med fler patienter och har bättre koll på hur patienterna mår.

Bakgrund – utgångspunkt, syfte, mål

Region Jämtland Härjedalen har som många andra regioner en ansträngd ekonomi och en befolkning med ökande behov av vårdinsatser. Dessutom över en stor geografisk yta. Utifrån det arbetar regionen aktivt med att hitta digitala lösningar som gör vården bättre, minskar resor och effektiviserar resursanvändandet. Regionen diskuterar aktivt olika möjligheter till kvalitetsmässiga och ekonomiska förbättringar som på sikt ska leda till att befolkningen har ett mindre behov av vård och i högre utsträckning följer råd om hälsa, livsstilsfaktorer, kost, fysisk aktivitet. En lösning som testats och nu införs i hela regionen är monitorering i hemmet.

Genomförande

Monitorering i hemmet startade som ett pilotprojekt i januari 2018. En av de stora frågorna var vilka patienter som passade bäst att ansluta till den nya tjänsten. Det var viktigt att det var patienter om ville, att det fanns vinster med att de slapp resa för mätningar och att personalen kunde ge dem bättre råd genom att de fick bättre och fler mätvärden. Valet föll på patienter med hjärtsvikt, KOL, diabetes, hypertoni. Tjugo personer nappade på erbjudandet.

En leverantör upphandlades för piloten. Tjänsten utvecklades sedan tillsammans med leverantör, personal och patienter. Lösningen utgick ifrån att det skulle bli smidigt både för patienterna hemma och för personalen som skulle följa upp värdena på vårdmottagningen. Patienten skulle kunna mäta blodtryck, blodsocker, vikt och fysisk aktivitet. För patienter med KOL togs det fram ett självskattningsformulär/frågeformulär. Personal och patient skulle dessutom kunna skriva meddelanden och på så sätt kommunicera i tjänsten.

Läs mer om genomförandet och resultaten på SKR >>> 

Vidare fördjupning

SVT har ett inslag om en patient med hjärtsvikt som får hjälp via den nya tekniken som region Jämtland Härjedalen tagit fram.

SVT Patienten Maggie vårdar sig själv med digitala verktyg

En presentation av personal och patienter som använt det nya systemet och vad de tycker. Filmen är på svenska med engelska undertexter.

">The Swedish solution to Chronic Care Management

Ansvarig Kontaktperson

Gästbloggare

Senaste Goda Exempel