Hejdå dikteringsberg

För att få bort berget av diktat och minska sjukdagarna bland de medicinska sekreterarna behövdes en omstrukturering. Efter genomlysning av verksamheten delades läkarna upp i team och till varje team kopplades sekreterare. Från att ha varit specialiserade i sina uppgifter fick nu sekreterarna mer varierade uppgifter och ett större ansvar för helheten. Förändringen gjorde en markant skillnad. Medarbetarna blev gladare, friskare och på två månader försvann hela diktatberget.

Ansvarig Kontaktperson

Gästbloggare

Senaste Goda Exempel