Default size 3906 704 470

Gemensamt prostatacancercentrum

Projekt: Gemensamt prostatacancercentrum: Urologiska kliniken /Onkologiska kliniken - Södersjukhuset AB

Syftet med att bilda Prostatacancercentrum mellan Urologiska kliniken och Onkologiska kliniken var att förbättra arbetsmiljön för medarbetarna samt att öka patientsäkerheten och kvaliteten för patienter med prostatacancer.

Den viktigaste insatsen har varit att införa så kallade standardiserade vårdförlopp för olika cancerdiagnoser. Målet är att skapa en kompetenshöjande, effektivare och lugnare arbetsmiljö för medarbetarna med patientsäkerhet och tillgänglighet i fokus. Genom att arbeta multidisciplinärt och tvärprofessionellt vill vi i framtiden fördela de resurser som båda klinikerna idag tillhandahåller för patienterna.

Resultat

Utöver de goda resultaten i piloten är vi glada över den effekt som uppstått med tätare samarbete och utbyte av erfarenheter mellan kliniker. Vi har fått ett lärande i att på ett strukturerat och metodiskt sätt arbeta utifrån en projektplan med kartläggning, teman, mål och delmål. Genom att arbeta med PDSA-cykeln (planera, utföra, studera och agera) har vi testat, utvärderat och justerat de olika aktiviteterna i projektet.Foto: Södersjukhuset AB

Ansvarig Kontaktperson

Nina Hageman
nina.hageman@sll.se

Gästbloggare

Senaste Goda Exempel