Kort introduktion till PrimärvårdsKvalitet

Vad är PrimärvårdsKvalitet och hur funkar det på vårdcentralen?

PrimärvårdsKvalitet är ett stöd för kvalitetsarbete i primärvården och omfattar kvalitetsindikatorer samt tekniska lösningar som ska göra det enkelt att få ut kvalitetsdata om patienter, sjukdomsgrupper och verksamheten automatiskt utan dubbelregistrering.

Klicka här för mer inormation!

Gästbloggare