Certifiering i demensvård utifrån Silviahemmets vårdfilosofi

Projekt: Certifiering i demensvård utifrån Silviahemmets vårdfilosofi - Norrtälje sjukhus, TioHundra AB

Vår arbetsmiljösatsning har genomförts för att främja ett hållbart arbetsliv då den ökade kunskapen förväntas förbättra omhändertagandet av patienter och därmed ge en lugnare arbetsmiljö med minskad risk för hot och våld. Vi har haft som målsättning att förbättra den psykosociala miljön för alla och öka patientsäkerheten med minskade vårdskador. Genom att öka kunskapen om demens och strukturera vårt arbete utifrån detta har vi även hoppats på en ökad delaktighet för patienter och anhöriga.

Medarbetarna knutna till avdelning ett är: städare, sekreterare, verksamhetschef, enhetschef, läkare, rehabiliteringspersonal, sjuksköterskor, undersköterskor, kurator och dietist. Alla har genomfört Stiftelsen Silviahemmets utbildning i demensvård utifrån Silviahemmets vårdfilosofi.Foto: TioHundra AB

Ansvarig Kontaktperson

Margareta Söderman
margareta.soderman@tiohundra.se

Gästbloggare

Senaste Goda Exempel