Default size ska%cc%88rmavbild 2020 10 07 kl. 10.36.47

10-års jubileum för GPCC - Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet

”I personcentrerad vård ses patienter som personer som är mer än sin sjukdom. Personcentrerad vård bygger på ett partnerskap mellan patienter och de som arbetar inom hälso- och sjukvården. Utgångspunkten är att vårdpersonalen lyssnar på patientens berättelse. I berättelsen identifieras personens förutsättningar, resurser och hinder, som tillsammans med övriga undersökningar används till att tillsammans skriva en hälsoplan. All hälso- och sjukvård, omsorg och rehabilitering kan vara personcentrerad.”

Så beskriver Centrum för personcentrad vård vid Göteborgs universitet – GPCC – vad personcentrering är. De firade 10 år 2020 och då presenterades många exempel på hur utvecklingen mot en mer personcentrerad gått framåt. Personcentrering har fått allt mer uppmärksamhet de senaste åren och är som arbetssätt starkt förknippat med utvecklingen mot nära vård. Ett led i att utvärdera och utveckla en personcentrerad vård har varit satsningen på Centrum för personcentrering vid Göteborgs universitet – GPCC.

Personcentrerad vård måste ses som ett av de viktigaste leden i utvecklingen mot en nära vård och därför tog SKR-Nära vård chansen att på 10-års jubileet fånga några röster kring vad personcentrering är och har betytt. Vad tycker medarbetare, forskar och närstående om personcentrering? 

FOTO: från GPCC hemsida, FRANCIS LÖFVENHOLM & JEANETTE TENGGREN DURKAN

Närstående

Hans-Inge Persson tycker att personcentrering ger den sjuke ett ansikte för vården. Den man har ett ansikte på bryr man sig om. Längd: 1 minut.

Professionen

Fysioterapeut Mari Lundberg menar att personcentrering har satt de mänskliga värdena på kartan. Längd: 1.30 minuter.

Forskaren

Professor och sjuksköterska David Edvardsson anser att det kräver mod att kliva ur det som förväntas av vårdpersonalen. Personcentrerad vård är att få ägna sig åt det som är viktigt för just den enskilde patienten. Längd: 1.50 minuter.

Fördjupning

Läs med om när personcentrering betyder att bli sedd, lyssnad till och förstådd på SKR Lärande exempel>>>

GPCC är ett forskningscentrum med klinisk och tillämpad forskning. GPCCs övergripande mål är att stödja och genomföra forskning av hög kvalitet inom personcentrerad vård. Forskningen syftar till att skaffa kunskap om hur långvarig sjukdom upplevs och hanteras av den enskilde, samt att implementera och utvärdera personcentrerad vård. Läs mer om GPCC>>>

Ansvarig Kontaktperson

Gästbloggare

Senaste Goda Exempel